Meditation and Beauty

One of my favorite topics is combining yoga and beauty, hence the theme of my YouTube channel. I am especially crazy about skin care and as yoga has so many beauty benefits it is always exciting to combine the two. Like my most recent video on the topic is the anti-age yoga routine, you might want to check it out. Yksi omista suosikkiaiheistani on joogan ja kauneuden yhdistäminen. Joka näkyy myös YouTube kanavani teemoissa. Olen erityisen kiinnostunut ihonhoidosta ja koska joogalla on niin monta kauneutta edistävää hyötyä niin näiden kahden yhdistäminen on aina mielenkiintoista. 

Ubud, Bali, Meditation
Ubud, Bali, Meditation

However, let's get to the theme of today's post which is mediation and beauty! Taking the time to meditate is important. When I first started to learn how to meditate I just decided to call it a breathing practice and practicing silence. Calling it meditation just felt too hardcore. Because honestly I wasn't sure what was I even doing or was I doing anything correctly. Later on I learned to just be kind to myself and do my best. In other words, focus. Giving the undivided attention to my practice and my body and self in the moment. That is meditation and self-love. And self-love is beautiful.

Tämän postauksen teemana on meditaatio ja kauneus. Miten meditaatio edistää kauneutta? Kun aloitin meditoinnin niin kutsuin sitä mieluummin hengitysharjoitukseksi tai hiljaisuuden harjoittamiseksi. Harjoituksen kutsuminen meditaatioksi tuntui vain turhan hardcorelta. Koska en vain yksinkertaisesti ollut varma, että teenkö mitään oikein edes. Myöhemmin opin olemaan itselleni kiltti ja vain päätin tehdä parhaani. Toisinsanoen, keskity. Herkeämätön huomioni harjoitukselle, keholleni, mielelleni ja itselleni. Hetkessä oleminen. Sitä on meditaatio ja rakkaus itseä kohtaan ja se on kaunista.

So you could also say that meditation builds your self-confidence. You learn to know yourself better. Sitting in silence comfortably is good. Because that is when you are pure. When you finally learn how to push away negative thoughts, you begin to radiate. Occasionally meditation makes me cry, but I feel like that's when I also learn something new and am able to purify myself a little. I'm not saying that crying is absolutely necessary, but this is just an example how you learn to accept yourself. Whatever emotion comes to surface while meditating, that is just an emotion. It doesn't have to define you. And when you release your emotions, a healthy glow draws on your face. That's where confidence is built, and confidence is beautiful.

Toisinsanoen, meditaatio rakentaa omaa itsetuntoasi. Opit tuntemaan itsesi paremmin. Hiljaa paikallaan ja mukavasti istuen on hyvä asia. Silloin olet rehellinen ja puhdas. Kun viimein opit puskemaan negatiiviset tuntemukset pois, alat hehkua. Joskus meditaatio saa minut itkemään, mutta koen että silloin opin itsestäni jotain uutta ja puhdistun. En tarkoita, että itkeminen on ehdottoman tärkeää, tämä on vain esimerkki itsensä hyväksymisestä. Mikä tahansa tunne, joka tulee pinnalle meditoidessa, on vain tunne. Se tunne et ole sinä tai sinuutesi. Ja kun päästät tunteesi vapaasti ulos, lempeä hehku hiipii kasvoillesi. Näin itsevarmuutesi kasvaa ja itsevarmuus on kaunista. 

If you can breath, you can do yoga - as they say, is very true also in the matters of beauty. By taking deeper breaths you bring prana into your body. Prana means energy and life. Often in yoga classes and during my own practice, whenever I feel tight somewhere in my body, I try to think about that body part while breathing in and out. During exhale I bring more energy to that part and that tense feeling might just be easier to deal with or even be gone completely. Or even during a headstand. If you have ever been upside down during yoga, you know the feeling when you are just silently staring at the floor next to you. And you breath. You breath and tell yourself that everything will be okay. Breathing mindfully affects the cells and tissues in your body. You relax. You slow the aging process by breathing mindfully.

Jos voit hengittää, voit myös harrastaa joogaa - kuten sanotaan, on hyvin totta myös mitä tulee kauneuteen. Mitä syvemmin hengität sitä enemmän tuot pranaa kehoosi. Prana tarkoittaa energiaa ja elämää. Usein joogatunnilla tai oman harjoitukseni aikana, kun minusta tuntuu, että jokin kehon osa on normaalia tiukempi tai sattuu jopa hieman venytyksen aikana, pyrin ajattelmaan tätä kehon osaa hengittäessä. Uloshengityksen jälkeen tuon siihen enemmän energiaa ja koko kivun tai tiukkuuden tunne saattaa jopa kadota kokonaan. Tai esimerkiksi päälläseisonnan aikana tai jos olet koskaan ollut ylösalaisn joogassa ja vain katsonut hiljaa lattiaa edessäsi. Hengität sisään ja ulos ja kerrot itsellesi, että kaikki tulee olemaan ok. Hengittäminen niin, että koko mielesi on mukana, vaikuttaa kehosi soluihin ja kudoksiin asti. Sinä rauhoitut. Hidastat näin vanhentumista.

Meditation builds our awareness. Before you make your decision about food, especially when it is a graving, you learn to be able to stop and make a better decision. Which leads to healthier choices in food and everyday habits. This is how meditation makes you beautiful.

Meditaatio vie meidät enemmän hetkeen. Opimme olemaan läsnä jokapäiväisessä elämässämme. Ennen kuin teet päätöksiä siitä mitä syöt, etenkin jos se on vain suolaisen tai makean himo, opit pysähtymään ja tekemään mahdollisesti paremman päätöksen. Siitä seuraa terveellisemmät valinnat ruan suhteen ja muussakin elämässä. Näin meditaatio tekee sinusta kauniin.